* Cancák * Fotky * Hamaka * O.T.B. * Povídky * Stínadla * Voleveč * Rum * Rozcestník *

HAMAKA

Hamak máme dva základní druhy. S klackem a bez. Ta s klackama na koncích je lepší pro odpočinek na zahrádce nad jahodama. Ta bez klacků je lepší na chrápání v lese, v noci, ve spacáku i bez a rovněž je možné v ní odpočívat během dne. K základnímu vybavení pro spaní v hamace potřebujeme dva stromy, nebo dva sloupy, případně můžeme kombinovat. Výhodou tohoto vybavení je to, že jej nemusíme vozit sebou. Z vlastní zkušenosti vím, že les je plný stromů.

 Vzdálenost stromů, popřípadě sloupů, popřípadě kombinace stromu a sloupu, by měla být přímo úměrná délce hamaky. Pokud se vám nepodaří v lese najít dva od sebe úměrně délce hamaky vzdálené stromy, doporučuji vám odjet domů a koupit si karavan. Hamaku přivazujeme vždy tak, aby byla upevněna pevně a zabránilo se tak případným samovolným odvázáním, což je nebezpečné obzvláště ve svahu, nebo vysoko nad terénem. Doporučuji upevňovací provázek vzít do ruky a alespoň jednou obmotat kolem objektu a vázat stejně jako tkaničku na botě, tedy obyčejný jednoduchý uzlík a mašličku. V mrazivém ránu se dobře rozvazuje, popřípadě máte odkud opisovat když si zavazujete boty.

V případě že hamaku připevňujeme na rovině, je to celkem jednoduché a doporučuji to vyzkoušet jako první. V případě že se nacházíme z kopce, nebo do kopce, doporučuji hamaku připevnit ve svahu. Stromy, nebo sloupy, nebo kombinaci doporučuji najít tak, aby se nestalo že jeden bude níž a druhý ještě níž, ale souměrně tak abychom neleželi s kopce ani do kopce, ale jak jsem již psal pouze ve svahu. Jsme li na skále upevňujeme hamaku podle toho jestli je skála na rovině, nebo s kopce, nebo do kopce podle pravidel upevňování na rovině nebo ve svahu. Zavazadla doporučuji odkládat pod hamaku,, kde jsou v bezpečí v případě deště nebo sněžení před deštěm nebo sněhem. Ve svahu nebo na skále je doporučuji přivázat ke spodním okům hamaky, ochráníme je tak před skutálením ze svahu popřípadě pádu ze skály. Pokud máte hamaku pevně připevněnou, zkontrolujte jak vysoko je připevněna.

Hamaka by měla být připevněna, mimo to že pevně, i úměrně k výšce a váze spáče. V začátcích doporučuji do hamaky zalehnout ještě před spánkem a ozkoušet její dokonalost několika cviky. První cvik provedeme jako první. Zalehneme do hamaky na záda. Pohodlně se uležíme a uděláme sklapovačku. Pokud se při cviku dotkneme zadnicí terénu připevníme hamaku výš. Jako druhý cvik provádíme cvik číslo dvě. Pohodlně se uležíme a začneme se rozhoupávat jak jen to jde. Pokud se při houpání dotkneš zadnicí terénu připevníme hamaku výš. Jako třetí cvik provedeme cvik číslo čtyři (cvik číslo tři jsem pro složitost vynechal). Zalehneme pohodlně do hamaky a poprosíme asistenta o zaměření laserovým měřidlem. Po zaměření z hamaky vylezeme, podle dat v laserovém měřidle vybereme jedince, který se co nejvíce podobá vašim rozměrům a zavěsíme ho do hamaky. Pokud vám to sluší, můžete jedince vyndat a připravit si spacák.

Jsou dva způsoby vsítění do hamaky. První způsob vypadá asi takto. Spacák si načechráte do hamaky a ponecháte otevřený. Odložíte si svršky, popřípadě si obléknete spodky, nebo si prostě jen sundáte boty. Do hamaky vsíťujeme nejlépe po zadku. Opatrně si do hamaky sedneme, uchopíme se pažemi za oka sítě a otočíme se do polohy ležmo. Pro vojáky je možné doplniti tento úkon příkazem "v hamaku po zadku otočmo v ležmo upravit". Nejprve do spacáku zasuneme nohy, pořádně upravíme a poté si zmuchlaný spacák za poskakování a vrtění v síti natáhneme co nejvýše za hlavu. Zapneme spacák a můžeme spát.

Druhý způsob vypadá asi takto. Po odložení svršků, popřípadě obléknutí spodků, či pouze sundání bot, si ve stoje vlezeme do spacáku tak, abychom se zády či zadnicí dotýkali hamaky. Vrchní část spacáku si přendáme přes hlavu jako kapucu, ale spacák nezapínáme. Maximálně do výše pupku. Rukama si pootevřeme hamaku za zády a opatrně si do ní sednem, otočíme se do polohy vležmo a rukama se uchopíme ok hamaky nad hlavou a i se spacákem se vytáhneme co nejvíc nahoru. Pro vojáky je možné doplniti tento úkon příkazem "v hamaku po zadku otočmo v ležmo upravit". Pokud jsme ve svahu nebo na skále, vsíťujeme se do hamaky tak, abychom při tom vždy koukali ze svahu s kopce, popřípadě ze skály dolů. V případě neúspěšného vsítění tak získáváme možnost to zopakovat. Pokud se bojíme deště nebo v televizi říkali že bude jasno, můžeme se státi i spáčem nepromokavým.

Zhruba ve výšce 10 až 100 cm nad úvazy hamaky natáhneme provaz souběžnosouměrně nad hamakou. Přes tento provaz přehodíme celtu nebo pončo, igelit není ončo, a po stranách ukotvíme do tvaru A. Tento způsob je vhodný obzvláště pokud víme, že budeme na fleku poněkud déle nežli jednu noc a v tom případě se fantazii meze nekladou. Jednodušší, cestovní nepromokavý přístřešek uděláme jednodušeji než ten předchozí úvazovo nadhamakový. Přes síť jednoduše přehodíme celtu nebo pončo, igelit není ončo, a připevníme provazem k úvazu u přepokládaného místa kde budou nohy. Po zasítění jednoduše celtu nebo pončo, igelit není ončo, přetáhneme přes sebe. Úvaz u nohou složí k tomu abychom si při přetahování celty nebo ponča, igelit není onča, neodkryli nohy.

Ráno po probuzení nejprve zjistíme přesnou polohu hamaky, tj. jsme li na rovině, ve svahu, na skále nebo na zemi. Přes noc se to dá zapomenout. Jako první se v hamace opět umístíme do polohy na zádech. Jsme li na rovině vysiťujeme se dvěma způsoby. První je ten, že jakoby v záklonu nadzvedneme nohy i se spacákem a švihem se otočíme buď na levo, nebo na pravo, nohy položíme na zem a od pasu nahoru sundáme spacák. Pak si stačí stoupnout a sundat spacák rovnou. Druhý způsob je ten, že se nejprve vymotáme ze spacáku a po té uděláme záklon a nohy švihneme na jednu stranu a postavíme se. To je jednoduché.

Zjistíme li, že jsme ve svahu postupujeme stejně, s tím že se z hamaky vysiťujeme vždy do svahu jakoby nahoru zády dolu a věnujeme větší pozornost rovnováze, protože letět ve spacáku nebo nahatej ze svahu po zádech je vo hubu. Pokud zjistíme že jsme na skále, postupujeme obdobně jako ve svahu, s tím že rovnováze věnujeme ještě větší pozornost než ve svahu a až do té doby než zjistíme že opravdu pevně stojíme na zemi a nehrozí pád, se pevně držíme sítě.

Doporučuji do sítě jednu z končetin zamotat. Zjistíme li po probuzení že jsme neúměrně vysoko nad podlahou (od tří metrů nahoru) doporučuji se nehýbat a vyslat signál POMOC !!! POMOC !!! POMOC !!! Jsme li po probuzení na zemi, stala se pravděpodobně někde chyba. Nejprve juknem zda jsme na zemi z hamakou či bez hamaky. Pokud bez hamaky tak jako první ověříme u kamarádů, zda jsme se do hamaky večer vůbec vsíťovali. Zabráníme tím zbytečným nedorozuměním. Pokud vás kamarádi přesvědčí, že jste večer do hamaky opravdu nastupovali, zjistíme proč tam nejsme. Z vyprávění vím, že pokud večer do hamaky nastoupíte a ráno tam nejste, jsou jen dvě možnosti proč tomu tak je. Buď jste vypadli a spali tak tvrdě a dopadli tam měkce že vám to uniklo, nebo jste v noci čůrali a už se vám nepodařilo se vsítit. Pokud jste na zemi i s hamakou, po vymotání zjistíme zda se rozvázal uzlík, nebo přetrhl či někdo přeřízl špagátek.

Pokud je rozvázán uzlík, jednoduše se kouknem zda je rozvázán jen na jedné straně či na obou. Ze školení v Japonsku vím, že pokud by se rozvázal samovolně, bude na druhé straně hamaka stále připevněna. Stejně je to i u přetržení nebo přeříznutí. Pokud je hamaka odpevněna jakýmkoliv způsobem na obu stranách je nesporné že musíme zmlátit kamarády. Doporučuji nepátrat kdo to byl, ale zmlátit všechny. Pro nevinné je to báječná prevence. Pokud se vzbudíme na zemi a jsme v blízkosti zavazadel, víme že jsme spali na rovině. Pokud se vzbudíme a jsme osamoceni pod kopcem, víme že jsme spali ve svahu. Najdeme nejbližší svah do kopce a vydáme se nahoru. Dříve nebo později narazíme na kamarády a zavazadla. Probudíme li se pod skálou otevřeme šampus a děkuje bohu za život. Po té najdeme cestu na skálu, kde budou zavazadla a kamarádi stloukat kříž. Probudíte li se zlámáni, buďte si jisti, že jste spali vysoko (od tří metrů výš) a jste li ještě k tomu pod svahem nebo pod skálou a jste v síti a na obou stranách je odříznuta a ještě vás někdo v noci počůral, tak jste pravděpodobně někomu večer něco zlého udělali. Proto spaní v hamace všem doporučuji a má li někdo zájem, mohu mu dát soukromé hodiny. Muži platí pivem, ženy a děti zdarma, vojáci polovic, důchodci se prokazují dokladem o životní pojistce. Dobrou noc.

...a zde vidíte sen každého Hamakáře...Dále dolů rolujte jen v případě že jste starší 18ti let. Pokud tomu tak není okamžitě se vraťte nahoru!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
...a zde vidíte sen každého heterosexuálního Hamakáře